Short short 地

我一直以為自己精神很健全,其實,不過是不知道自己有幾"神經質",朋友可能一早已斷症:呢條友short short 地.

近日,我開始發現自己莫名奇妙地發火,直情想打人,有時又會很失落,唔知係寫論文症候群,還是中年危機,還是兩種野加埋成為比SARS更詭異的併發症,都唔係好嚴重,重有心情寫blog.

唔理咁多,反正呢個世界都唔係正常得過我好多,不過,我最近發現一位比我short幾百萬倍的台灣朋友竟然好似又正常左,唔知替佢高興定悲哀.

好,我又繼續扮一個正常人.

隻貓個樣夠唔夠crazy,唔係我養的,係網上找來的

Advertisements

One thought on “Short short 地

  1. 之前看加拿大導演的戲,中譯很膠的叫《赤裸真相》,裡面一對電視綜藝節目的主持不約而同的說:扮好人真的很難,尤其是當你不是。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s